Petr Iljič Čajkovskij / P.I.Tschaikowski : Piková dáma - The pike lady

Návrh scény Hraběnčina pokoje - Bühnenentwurf Gräfinzimmer- Stage design of Countess room