A I D A - St. Margarethen -1997
     Römer Steínbruch

    M o d e l  . . . 

     Wolfgang Werner - producent

                       . . .  a  takhle by to mělo dopadnout    (zatím jen obrázek ve fotografii)

 

A už je to tady :

 

 

 

Manfred Waba - autor scény

 

 

 

Pan producent miluje zvířenu...

 

 

...pan režisér si více potrpí na
dámský sbor... 

 

 

Na generálku i na zahajovací představení přijel
nestor evropského  - ba troufám si říct světového -
operního dění, rakouská legenda

 M a r c e l   P r a w y 


( - a opravdu premiéru zahájil - projevem
charakteristickým jeho příslovečným šarmem
a vtipem)

 

Celá připrava (kromě  výroby a vybudování scény) trvala na rozdíl od "divadelní praxe" jen od 16.00 hod. dne 2.8. - do 6.8., kdy se uskutečnily dvě generálky !
Kromě  solistů - 2 až 3 obsazení - se představení účastnily dva spojené operní sbory, baletní soubor a 220 statistů. (Pardón, i velký operní orchestr...)

Sama akce "nazkoušení" v obrovském prostoru byla by nemysitelná bez všestranného radiového spojení, mnoha TV monitorů, a bez 3 profesionálů
- mých přátel a kolegů z Brna a Olomouce
                     Saši Starého, Jaromíra Brycha
                       a Reginalda Kefera,

kteří řídili rukama, nohama, hlasem a vysilačkami nejen celý ten různorodý babylon lidiček - hudebníků, techniků, osvětlovačů, statistů, sboristů a solistů,
ale i 4 velbloudy, dva slony a 15 jezdců na koních.


 

 

 Pyrotechnicky se spotřebovaly na 1 představení
 stovky svíček, pochodní, olympijských ohňů a  olejových světel v podšálcích - rozmístěných po  celém prostoru 300m širokého a 80m vysokého  amfiteátru kamenolomu. 

 

 No, a na závěr ještě  ti, co by chtěli zkoušet a hrát  třeba 24 hodin denně - a bez nároku na jakýkoliv honorář: