Brněnské Státní divadlo - (nyní jedno z četných českých "Národních divadel")
vydávalo publikaci s názvem "Prošli brněnským jevištěm",
ze které je tento článek, jehož autorem je pan profesor dr. Zdeněk Smejkal.
Dost mi zde lichotil, takže jsem měl vždycky pocit, že jsem si to ani nezasloužil...
Nicméně jsem mu vděčný !